Програма

 
 

15 март 2018

Објава на отворен повик до учесници во програмата


22 април 2018

Селекција на 6 учесници и назначување на соодветен ментор


5 мај 2018

Работилница: Брендирање и маркетинг на нов бренд


12 мај 2018

Работилница: Пристап до финансии и обезбедување на основни средства за почеток на активност во креативните индустрии


13 мај 2018

Работилница: Изработка на бизнис план за лансирање на бренд


Јуни / Јули

Изработка на пилот колекција во соработка со ментор


31 Август

изложба на новите брендови

Галерија Акантус, скопје